Mekaniikkasuunnittelija työskentelee suunnitteluohjelmiston (CAD, Computer-Aided Design) ja tuotetietohallinnan (PDM, Product Data Management) kanssa. PDM mahdollistaa tuotetun suunnittelutiedon hallinnan ja jäljitettävyyden. 

Mekaniikkasuunnitelun eri vaiheita:

  • konseptointi
  • tuote- ja toimittajavalinnat
  • 3D-mallinnus
  • modulaariset rakenteet
  • kokoonpanot liitoselimineen
  • koneistuspiirustukset
  • kokoonpanopiirustukset osaluetteloineen
  • tuotekehitys (R&D)